قبل
بعدی

چرا اغلب آدما به موفقیتهای بزرگ دست پیدا نمیکنن؟

اغلب ما آدما دوست داریم جایگاه اجتماعی بالاتری داشته باشیم، شغل بهتری داشته باشیم، پولدارتر باشیم، خونه ی بزرگتری داشته باشیم، ماشین بهتری داشته باشیم، درآمد بیشتری داشته باشیم، مسافرتهای بهتری بریم، اندام متناسب تری داشته باشیم و خلاصه اینکه توی زندگیمون، موفقیتهای بزرگتری را به دست بیاریم تا بتونیم بهتر زندگی کنیم. ولی…

والدین

کلیک کنید

کاسبها

کلیک کنید