دسته‌بندی: عزت نفس

قسمت سیزدهم عزت نفس :

ادامه ویژگیهای افراد با عزت نفس پائین: ۱۲- افراد با عزت نفس پایین به شدت در مقابل انتقاد، سرزنش و اظهار نظرهای دیگران حساسند. دیدید،

ادامه مطلب »

قسمت یازدهم عزت نفس :

ادامه ویژگیهای افراد با عزت نفس پائین : ۳- افراد با عزت نفس  پایین، خود را کوچک میدونن و همیشه سرشون پایینه و فکر میکنن

ادامه مطلب »

قسمت دهم عزت نفس :

 جایی گفتم که: باورهای ما، اسکلت شخصیت ما هستن و نوع و شکل زندگی ما را مشخص می کنن. ما به دنبال افکار و باورهامون

ادامه مطلب »

قسمت نهم عزت نفس :

ادامه ویژگیهای افراد با عزت نفس بالا : ۵- افراد با عزت نفس، افکار و گفتگو های درونی خودشون را مدیریت میکنن و نمیذارن که

ادامه مطلب »

قسمت هشتم عزت نفس :

افراد با عزت نفس چه کارهایی میکنن؟ ( ادامه ) : ۳-افراد با عزت نفس بالا، نقاط ضعف خودشون را می شناسن: کسی که عزت

ادامه مطلب »

قسمت هفتم عزت نفس :

در این قسمت ویژگیهای افراد با عزت نفس بالا را میگم. وقتی این ویژگیها را مطالعه میکنید متوجه میشید که کدوم یک را دارید و

ادامه مطلب »

قسمت ششم عزت نفس :

حالا می خواهیم بدونیم که این عزت نفس چه جوری توی وجود آدمها شکل می گیره و یا اینکه تخریب میشه؟ می خواهیم بدونیم  فردی

ادامه مطلب »

قسمت سیزدهم عزت نفس :

ادامه ویژگیهای افراد با عزت نفس پائین: ۱۲- افراد با عزت نفس پایین به شدت در مقابل انتقاد، سرزنش و اظهار نظرهای دیگران حساسند. دیدید،

ادامه مطلب »

قسمت یازدهم عزت نفس :

ادامه ویژگیهای افراد با عزت نفس پائین : ۳- افراد با عزت نفس  پایین، خود را کوچک میدونن و همیشه سرشون پایینه و فکر میکنن

ادامه مطلب »

قسمت دهم عزت نفس :

 جایی گفتم که: باورهای ما، اسکلت شخصیت ما هستن و نوع و شکل زندگی ما را مشخص می کنن. ما به دنبال افکار و باورهامون

ادامه مطلب »

قسمت نهم عزت نفس :

ادامه ویژگیهای افراد با عزت نفس بالا : ۵- افراد با عزت نفس، افکار و گفتگو های درونی خودشون را مدیریت میکنن و نمیذارن که

ادامه مطلب »

قسمت هشتم عزت نفس :

افراد با عزت نفس چه کارهایی میکنن؟ ( ادامه ) : ۳-افراد با عزت نفس بالا، نقاط ضعف خودشون را می شناسن: کسی که عزت

ادامه مطلب »

قسمت هفتم عزت نفس :

در این قسمت ویژگیهای افراد با عزت نفس بالا را میگم. وقتی این ویژگیها را مطالعه میکنید متوجه میشید که کدوم یک را دارید و

ادامه مطلب »

قسمت ششم عزت نفس :

حالا می خواهیم بدونیم که این عزت نفس چه جوری توی وجود آدمها شکل می گیره و یا اینکه تخریب میشه؟ می خواهیم بدونیم  فردی

ادامه مطلب »

جایگاه بنر