دسته‌بندی: محصولات

قسمت دوم هدفگذاری

همونطور که توی قسمت قبل گفتم نوع هدفی که ما برای خودمون انتخاب میکنیم، مسیر زندگیمون را مشخص میکنه و این هدف انتخابیمون بعدها تمام

ادامه مطلب »

قسمت اول هدفگذاری

 با نام خدا دوره فوق العاده مهم و حیاتی هدفگذاری را با همدیگه شروع میکنیم. خیلی خوشحالم از اینکه برای خودت و آینده ات ارزش

ادامه مطلب »

قسمت دوم هدفگذاری

همونطور که توی قسمت قبل گفتم نوع هدفی که ما برای خودمون انتخاب میکنیم، مسیر زندگیمون را مشخص میکنه و این هدف انتخابیمون بعدها تمام

ادامه مطلب »

قسمت اول هدفگذاری

 با نام خدا دوره فوق العاده مهم و حیاتی هدفگذاری را با همدیگه شروع میکنیم. خیلی خوشحالم از اینکه برای خودت و آینده ات ارزش

ادامه مطلب »

جایگاه بنر